Sporveien Oslo AS

Tidsrom

Beskrivelse

2016

Spor­vei­en Oslo AS — krav­hånd­te­ring
Spor­vei­en har valgt Pola­rion som løs­ning for krav­hånd­te­ring ved anskaf­fel­se av nytt CBTC sig­nal- og sik­rings­an­legg som skal erstat­te de eksis­te­ren­de sys­te­mer og imple­men­te­res i hele T‑bane net­tet.

Intech er valgt som leve­ran­dør av råd­giv­ning og opp­læ­ring innen krav­hånd­te­ring.

Kommentar feltet er stengt.