Avinor

 

Tidsrom

Beskrivelse

2012 — 2018

Avinor Fly­sik­ring har valgt Pola­rion ALM fra Intech som løs­ning for test­le­del­se i pro­gram­vare­ut­vik­ling.

Intech har også støt­tet Avinor rundt bruk av IBM Ratio­nal DOORS for krav­hånd­te­ring.

Kommentar feltet er stengt.